18+
  • Android
  • IOS
  • txt
  • qr
ra mat chinh thuc giftcode lu bo Su dinh cao cua game 3D pk

[PHIÊN BẢN 1.7] Tính năng mới - Mở thêm trang bảo thạch mới

18/08/2016

095.PNG

Gia tăng giới hạn sức mạnh cho chủ công bằng việc mở thêm 2 trang ngọc mới

Mỗi trang ngọc đều riêng biệt và có tác dụng giống trang ngọc cũ, Đa sắc bảo thạch được trang bị 4 viên khác loại, Đơn sắc bảo thạch được trang bị 2 viên cùng loại

Vừa gia tăng sức mạnh và tránh lãng phí bảo thạch cấp thấp

Mở trang ngọc mới cần tiêu hao: Hổ nhãn thạch LV6 x1, Bảo thạch chi nguyên x1 (có thể nhận được qua hoạt động Bang - uống rượu luận anh hùng), đa sắc cương hổ thạch lv3 x1

 Bạn cần hỗ trợ?