18+
  • Android
  • IOS
  • txt
  • qr
ra mat chinh thuc giftcode lu bo Su dinh cao cua game 3D pk

[PHIÊN BẢN 1.7] Tính năng mới - Mở thêm ô danh tướng trong trận pháp

18/08/2016

Đa phần chủ công đã đột phá lên cửu trận pháp với 9 vị danh tướng có trong trận hình, Hiện nay phiên bản 1.7.0 sẽ có mở thêm vị trí cho danh tướng thứ 10,11,12

IMG_0444.PNG

 

Trận pháp cấp 9 cần cường hóa tới cấp 216

Trận pháp cấp 10 cần cường hóa tới cấp 306

Chủ công cần tiêu hao khoảng 900.000 lục thao thiên thư để nâng cấp từ 9 lên 10

Để đột phá từ 9 lên 10 tốn 40.000 lục thao thiên thư

Tên trận pháp: Hồng hoang thập quyết trận

 

 
Trận pháp cấp 11 cần cường hóa tới cấp 410
Sử dụng 60.000 lục thao thiên thư để đột phá
Tên trận pháp: Phục Ma Thập Nhất Trận
 
 
Trận pháp cấp 12 cần cường hóa tới cấp 528
Sử dụng 80000 Lục Thao Thiên Thư để đột phá
Nâng cấp từ trận pháp cấp 11 lên trận pháp cấp 12 cần tiêu hao khoảng 1.500.000 Lục Thao Thiên Thư
Tên trận pháp: Tru Tiên Thập Nhị Trận
 
 
Trận pháp 13 cần cướng hóa tới cấp 660
Sử dụng 100.000 Lục Thao Thiên Thư để đột phá
Nâng cấp từ trận pháp cấp 12 lên trận pháp cấp 13 cần tiêu hao khoảng 2.000.000 Lục Thao Thiên Thư
Tên trận pháp: Đao Pháp Thập Tam Trận
 
 
Trận pháp 14 cần cường hóa lên cấp 806
Sử dụng 120.000 Lục Thao Thiên Thư để đột phá
Nâng cấp từ trận pháp thứ 13 lên trận pháp thứ 14 cần tiêu hao khoảng 2.400.000 Lục Thao Thiên Thư
Tên trận pháp: Hoang Lôi Thập Tứ Trận
 
 
Trận pháp 15 cần cường hóa lên cấp 966
Sử dụng 140.000 Lục Thao Thiên Thư để đột phá
Nâng cấp từ trận pháp thứ 14 lên trận pháp thứ 15 cần tiêu hao khoảng 3.200.000 Lục Thao Thiên Thư
Tên trận pháp: Nộ Phật Thập Ngũ Trận
 

 

 Bạn cần hỗ trợ?