18+
  • Android
  • IOS
  • txt
  • qr
ra mat chinh thuc giftcode lu bo Su dinh cao cua game 3D pk

[PHIÊN BẢN 1.7] Tính năng mới - Linh thú Tuyết Hoa Lộc

18/08/2016

Tuyết hoa lộc xuất thân thuộc họ hươu nai nhưng sốc ở gần Bắc cực, Mặc dùng chỉ mang phẩm chất tím nhưng kỹ năng và khả năng bảo hộ chủ công cũng như hồi phục của Tuyết hoa lộc không thể xem thường. Tuyết hoa lộc sống tại vùng Cực Bắc hoang sơ và khắc nghiệt, khi chiến đấu Tuyết Hoa Lộc luôn luôn lấy công làm thủ, quyết chiến đến cùng

Skill 1: Hạ tuyết lạp - Tại nơi chủ công đang đứng rơi ra hoa tuyết, địch bị đánh trúng sẽ bị giảm 25% tốc độ di chuyển, duy trì 5s

Skill 2: Noãn đông - Chủ công mỗi 3s phục hồi 0,5% sinh mệnh và 1% nộ khí

Skill 3: Nghiêm hàn - Kẻ địch tấn công chủ nhân có 10% xác suất bị đóng băng, duy trì 3s

Skill 4: Băng sương hộ thể -  Chủ công sinh mệnh dưới 20%, địch diện rộng giảm tốc 50%, duy trì 8s. Đồng thời đóng băng địch ở gần chủ công nhất 3s

093.PNG

 
 Bạn cần hỗ trợ?