18+
  • Android
  • IOS
  • txt
  • qr
ra mat chinh thuc giftcode lu bo Su dinh cao cua game 3D pk

[PHIÊN BẢN 1.7] Tính năng mới - Linh thú MỊ Tâm Hồ

18/08/2016

Mị Tâm Hồ là một loại cáo thành tinh, có mị lực rất mạnh. Tuy dễ thương nhưng lúc chiến đấu rất mạnh mẽ, có thể hy sinh để bảo vệ chủ công. Mị Tâm Hồ có ưu điểm làm giảm hiệu ứng khống chết cho chủ nhân, tăng công kích cho chủ công và đồng đội, phục hồi. Đây là một linh thú sinh ra dành cho chiến trường Quần Hùng Trục Lộc và Rank đơn đấu.

 

Skill 1: Tâm bất thiết phòng - Chỉ ảnh hưởng mỗi lần 1 tên địch, làm giảm giáp chủ công nhưng sát thương gây ra lên địch tăng mạnh.

Skill 2: Thắng lợi chi vũ - Khi chủ công và đồng đội đánh địch mức sát thương của chủ công và đồng đội tăng liên tục.

Skill 3: Linh hồn cường hóa - Hiệu quả khống chế như choáng, băng bồi thêm vào chủ công bị giảm 20%.

Skill4: Sinh mệnh hiến tế - Khi sinh mệnh chủ công xuống thấp hơn 30%, xung quanh không có địch 4s, Mị Tâm Hồ hiến tế để phục hồi cho chủ công.

088.PNG

13.jpg

 
 Bạn cần hỗ trợ?