18+
  • Android
  • IOS
  • txt
  • qr
ra mat chinh thuc giftcode lu bo Su dinh cao cua game 3D pk

[PHIÊN BẢN 1.7] Tính năng mới - Lò luyện hồn tướng

18/08/2016

Lò luyện hồn tướng là nơi dùng để luyện hóa những hồn danh tướng không dùng đến

Tiến hành luyện hóa hồn danh tướng sẽ nhận được Nguyên Sơ Tướng Hồn.

Chủ công dùng điểm Nguyên Sơ Tướng Hồn để Đổi những võ hồn danh tướng cần dùng, Đặc biết chủ công có thể mua được võ hồn của danh tướng 4 sao ở đây

 

IMG_0428.PNG

shopvh.jpg

 
 Bạn cần hỗ trợ?