18+
  • Android
  • IOS
  • txt
  • qr
ra mat chinh thuc giftcode lu bo Su dinh cao cua game 3D pk

[PHIÊN BẢN 1.7] Tính năng mới - Tinh luyện trang bị

18/08/2016

Tinh luyện trang bị là một tính năng mới ở phiên bản 1.7.0 Giúp cho trang bị và vũ khí của chủ công gia tăng một lượng sức mạnh đáng kể.

Hiện nay cấp cao nhất trong tinh luyện trang bị là cấp 5

Tinh luyện trang bị sử dụng tài nguyên là “Tinh luyện thạch” hoặc dùng kim cương để thay thế

Trang bị đạt đột phá 5 sao trở lên mới có thể tinh luyện

Mỗi trang bị khi tinh luyện sẽ tăng một chỉ số khác nhau, Ví dụ Vũ khí tăng công kích và bạo kích, Mũ tăng Sinh mệnh và công kích, Tay tăng Kháng và Bạo Kích…

Tinh luyện trang bị cũng như tăng sao cho thú, mỗi lần thất bại sẽ tích lũy giá trị tinh luyện, sau 48h mà không tinh luyện thành công thì điểm này sẽ biến mất.

IMG_0424.PNG

IMG_0378.PNG

IMG_0449.PNG

 
 Bạn cần hỗ trợ?