18+
  • Android
  • IOS
  • txt
  • qr
ra mat chinh thuc giftcode lu bo Su dinh cao cua game 3D pk

[ THÔNG BÁO ] Event Chào mừng máy chủ mới - Quan Phượng

27/10/2016


 

- EVENT MÁY CHỦ MỚI - QUAN PHƯỢNG -NỮ HÀO KIỆT-

Chưa chơi chưa phải fan cuồng Tam Quốc!

EVENT MÁY CHỦ MỚI - QUAN PHƯỢNG -NỮ HÀO KIỆT

- Thời gian: 10h 28/10/2016

Thời gian: 19h 27/10 - 17h30 30/10/2016

Truy cập link sự kiện tại đây  

 

 Bạn cần hỗ trợ?