18+
  • Android
  • IOS
  • txt
  • qr
ra mat chinh thuc giftcode lu bo Su dinh cao cua game 3D pk

[ THÔNG BÁO ] Chào mừng máy chủ mới - ĐỒNG QUAN

06/01/2017

- MÁY CHỦ MỚI - ĐỒNG QUAN -

Vào lúc 10:00 ngày 06/01/2017, Đao Phong Vô Song 3D ra mắt server mới - ĐỒNG QUAN.
Đăng nhập game để lĩnh các phần thưởng hấp dẫn như:

1. Ngọa Long Tụ Bảo Bồn.
2. Lễ bao Vip.
3. Đại lễ mừng server mới (30 ngày kể từ ngày mở sv)
4. Mỗi ngày online 
5. Tăng cấp nhận lễ bao (7 ngày kể từ ngày mở sv)
6. Chiến lực Đại lễ bao (7 ngày kể từ ngày mở sv)
7. Quà 7 ngày (7 ngày kể từ ngày mở sv)
8. Chiến kỳ đột phá lễ bao (4 ngày kể từ ngày mở sv)
9. Trận pháp đột phá lễ bao (kể từ ngày thứ 5 đến hết ngày thứ 7)
10. Nạp 1 lần đúng mốc nhận quà x2

11. Nạp 20.000 nhận ngày danh tướng Điêu Thuyền
12. Đua TOP liên đấu nhận hàng ngàn Kim Cương

Và còn rất nhiều hoạt động hấp dẫn khác. Tiểu Muội xin chúc chư vị huynh đệ chơi game thoải mái và vui vẻ cùng máy chủ mới - ĐỒNG QUAN

 

 Bạn cần hỗ trợ?