18+
  • Android
  • IOS
  • txt
  • qr
ra mat chinh thuc giftcode lu bo Su dinh cao cua game 3D pk
Tin tức

Hệ thống cánh

17/11/2015

- Hệ thống chiến kỳ là một tính năng đặc sắc trong Đao Phong Vô Song. Chiến kỳ sẽ giúp chủ công đại tăng chiến lực.

- Chiến kỳ có 10 cấp.

- Để tăng sao chiến kỳ, chủ công phải dùng Nguyệt hoa cẩm. Khi tăng chiến kỳ đến 10 sao, chủ công cần có Kim ti nam mộc để đột phá chiến kỳ lên cấp cao hơn.

- Chủ công có thể dùng Kim Cương để tăng sao và đột phá chiến kỳ.

- Sau khi đột phá chiến kỳ Ngoại hình và thuộc tính của chúa công sẽ thay đổi.

 Bạn cần hỗ trợ?