18+
  • Android
  • IOS
  • txt
  • qr
ra mat chinh thuc giftcode lu bo Su dinh cao cua game 3D pk
Tin tức

Đồ thời trang

17/11/2015

- Khi chủ công đạt cấp Vip nhất định sẽ được sở hữu ngoại trang tương ứng.

- Hệ thống thời trang sẽ giúp chủ công tăng các chỉ số thuộc tính cơ bản, phẩm chất thời trang càng cao thuộc tính cơ bản càng cao.

- Thăng cấp: Chủ công có thể dùng Nhật nguyệt tinh hoa và xu để cường hóa thời trang.

- Tất cả thời trang được kích hoạt đều sẽ tăng thuộc tính cho chủ công.

 

 

 Bạn cần hỗ trợ?