18+
  • Android
  • IOS
  • txt
  • qr
ra mat chinh thuc giftcode lu bo Su dinh cao cua game 3D pk
Tin tức

Phó tướng

17/11/2015

- Danh tướng có thể đại tăng thuộc tính và chiến lực cho chủ công, đồng thời cũng có thể xuất chiến giúp chủ công tấn công địch.

- Trước khi chiến đấu chủ công có thể cài đặt danh tướng xuất trận, tối đa có thể mang theo 3 danh tướng xuất trận.

- Chủ công có thể mặc trang bị cho danh tướng, tăng lượng lớn chiến lực cho bản thân và danh tướng, mặc đủ trang bị danh tướng sẽ đột phá và hấp thụ tất cả trang bị, đông thời sẽ nhận được tất cả thuộc tính của trang bị đó.

- Thu thập đủ võ hồn có thể tăng sao cho danh tướng, 2 sao/3 sao/5 sao sẽ mở thêm lần lượt kỹ năng.

- Danh tướng tình duyên: Khi chủ công chiêu mộ được danh tướng theo yêu cầu có thể kích duyên danh tướng. Kích hoạt duyên phận giúp chủ công và danh tướng tăng chiến lực và thuộc tính.

-  Hệ thống danh tướng phong phú, nơi quy tụ anh hùng hào kiệt như:

  •  Hoa Đà:

Tam quốc đệ nhất danh y, phát minh ra Ma phí tán, Ngũ cầm hí, từng cạo xương trị độc cho Quan Vũ.

Kỹ năng: Hoa Đà nổi tiếng với các kỹ năng hổi phục sinh mệnh, trị liệu như: Khải tử hoàn sinh, Hồi thiên châm thuật, Sinh mệnh chi tuyền…

  •   Quan vũ:

Thiên vạn hùng binh cũng không địch nổi, 1 mình 1 ngựa trảm Nhan Lương. Trung nghĩa nổi tiếng thiên hạ, danh xưng “ Võ Thánh “

Kỹ năng: Thanh Long Tràm, Long chiến vu dã, Phi long tại thiên…

  •  Lữ bố:

Tam quốc đệ nhất mãnh tướng, võ nghệ thiên hạ vô song. Do lòng dạ phản phúc, sau bị trảm dưới Bạch môn lầu.

Kỹ năng: Luyện ngục cuồng lôi, Ma thần đỗng, Phách khí lăng nhân…

Và còn nhiều danh tướng hiệp khách đang chờ đón chủ công chiêu mộ.

 Bạn cần hỗ trợ?