18+
  • Android
  • IOS
  • txt
  • qr
ra mat chinh thuc giftcode lu bo Su dinh cao cua game 3D pk

[ SỰ KIỆN ] - ĐẠI LỄ MỪNG SERVER MỚI.

23/12/2015

1. Đại lễ mừng server mới:

- Thời gian: 23/12/2015-23/01/2016.
- Nội dung và phần thưởng: Đăng nhập mỗi ngày để nhận Đại lễ, mỗi ngày sẽ có nhiều phần quà hấp dẫn khác nhau.

 

2. Mỗi ngày online:

- Thời gian: Vĩnh Viễn.
- Nội dung và phần thưởng: Người chơi online đủ thời gian của sự kiện đưa ra sẽ nhận được phần thưởng:

 

3. Quà 7 ngày:

- Thời gian: 23/12-30/12.
- Nội dung và phần thưởng: Người chơi tích lũy đăng nhập 7 ngày để nhận toàn bộ phần quà:

 

4. Chiến kỳ đột phá lễ bao:

- Thời gian: 23/12-26/12.
- Nội dung: khuyến mại một số mặt hàng.

 

5. Trận pháp đột quá lễ bao:

- Thời gian: kể từ ngày thứ 5 đến hết ngày thứ 7.
- Nội dung: khuyến mại một số mặt hàng.

 

6. Ngọa Long Tụ Bảo Bồn:

- Thời gian: Vĩnh Viễn.

- Điều kiện tham gia: người chơi đạt Vip 4 trở lên.

- Nội dung và giải thưởng:

    · Người chơi tiêu 1000 Kim cương mua quỹ Ngọa Long có thể nhận đến 10.000 Kim cương.

    · Sau khi mua quỹ Ngọa Long người chơi đạt đến cấp độ nhất định sẽ nhận được Kim cương.

    · Cụ thể:

 

7. Nạp 1 lần đúng mốc:

 Bạn cần hỗ trợ?