18+
  • Android
  • IOS
  • txt
  • qr
ra mat chinh thuc giftcode lu bo Su dinh cao cua game 3D pk

[REVIEW] VỀ VŨ KHÍ.

07/01/2016

- [REVIEW] - VŨ KHÍ MA PHÁP VÀ VẬT LÝ -

- ĐẠI ĐAO -
    - Gây ra sát thương VẬT LÝ, giúp chủ nhân có thể vượt qua các cửa ải phụ bản yêu cầu vũ khí có sát thương VẬT LÝ.
    - 
Sở trường là CẬN CHIẾN, chuyên được dùng để đánh địch thủ trong phạm vi gần.
    - 
Khi nâng cấp các kỹ năng từ tầng thứ 2 trở lên, khi xuất chiêu sẽ kèm theo hiệu ứng đặc biệt - đó là tăng thêm sát thương HỎA DIỆM - đồng thời kích hoạt khả năng đặc biệt khác để tăng sát thương phụ cho mỗi đòn tấn công.
    - 
Khi thi triển kỹ năng Long Đằng Hổ Dược trên không, sẽ được x2 lần sát thương.


- VŨ PHIẾN -
    - 
Gây ra sát thương MA CÔNG, giúp chủ nhân nhanh chóng vượt qua các cửa ải phụ bản yêu cầu vũ khí sát thương MA CÔNG.
    - 
Sở trường là đánh tầm xa. Có thể công kích địch liên hoàn và ko cần áp sát.
    - 
Khi nâng cấp các kỹ năng từ tầng thứ 2 trở lên, khi xuất chiêu sẽ kèm theo các hiệu ứng đặc biệt khác. Đó là tăng thêm sát thương THIỂM ĐIỆN (giật điện), sát thương SA THẠCH (đá từ trên trời rơi xuống).
    - 
Khi sử dụng kỹ năng Cụ Phong Thuật, sau khi kết thúc ra đòn, kỹ năng vẫn tiếp tục phân nhánh và thi triển thêm 1 lần nữa để tấn công kẻ địch từ 4 phía

 

- SONG ĐAO -
    - 
Gây ra sát thương VẬT LÝ, giúp chủ nhân có thể vượt qua các cửa ải phụ bản yêu cầu vũ khí có sát thương VẬT LÝ.
    - 
Sở trường là CẬN CHIẾN, chuyên được dùng để đánh địch thủ trong phạm vi gần.
    - 
Khi nâng cấp kỹ năng lên tới tầng cuối cùng, khi xuất chiêu sẽ kèm theo hiệu ứng CHOÁNG, khiến cho địch BẤT ĐỘNG trong 4s.
    - 
Thi triển kỹ năng Loạn Trảm ở tầng cuối sẽ đại tăng Bạo kích, gây ra sát thương cực lớn lên đối thủ.


- CUNG TIỄN -
    - 
Gây ra sát thương VẬT LÝ, giúp chủ nhân có thể vượt qua các cửa ải phụ bản yêu cầu vũ khí có sát thương VẬT LÝ.
    - 
Sở trường là tấn công Tầm Xa. Chuyên được sử dụng để tấn công địch ở khoảng cách lớn.
    - 
Khi nâng cấp kỹ năng lên tầng cuối, khi xuất chiêu sẽ kèm theo các hiệu ứng đặc biệt. Đó là thêm sát thương do Nham Thạch tàn phá.
    - 
Khi sử dụng kỹ năng Tụ Lực Xạ Kích ở tầng cuối sẽ kèm theo hiệu ứng Choáng - khiến cho toàn địch BẤT ĐỘNG.
    - 
Khi sử dụng kỹ năng Tảo Xạ ở tầng cuối sẽ tiếp nhận trạng thái CUỒNG NỘ, tăng sát thương lên địch thủ.
    - 
Sử dụng kỹ năng Âm Phong Tiễn sẽ khiến địch bị hút vào lốc xoáy mà ko thi triển đc các kỹ năng khác.


- HỘ QUYỀN -
    - Gây ra sát thương MA CÔNG, giúp chủ nhân có thể vượt qua các cửa ải phụ bản yêu cầu vũ khí có sát thương MA CÔNG.
    - Sở trường là CẬN CHIẾN, chuyên được dùng để đánh địch thủ trong phạm vi gần.
    - Khi nâng cấp kỹ năng lên tới tầng cuối, khi xuất chiêu sẽ kèm theo hiệu ứng ĐÓNG BĂNG và GIẢM TỐC ĐỘ địch.
    - Khi sử dụng kỹ năng Tử Vong Chi Thích ở tầng cuối sẽ kèm theo hiệu ứng CHOÁNG, khiến địch mê man.


 

 Bạn cần hỗ trợ?